Pärimisõigus


Küsimus: Kas peale vanaema surma pärib üksnes tema tütar või on ka lastelastel mingi õigus pärimiseks?09.02.2021

Tere,

Kui vanaema on siit ilmast lahkumas ning temast jääb järgi korter, kas selle korteri pärib ainult tema ainus tütar või on õigus ka mingile osale tema kolmel lapselapsel?

Testament puudub.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Seadusjärgse pärimise korral pärivad esimeses järjekorras pärandaja alanejad sugulased ehk pärandaja lapsed. Kui pärandaja surma ajal on elus pärandaja alaneja sugulane, ei päri selle sugulase alanejad sugulased, kes on pärandajaga suguluses tema kaudu. Eeltoodu tähendab, et kui pärandaja lapsed on elus, siis lapselapsed ei päri. Seega on pärijaks üksnes tütar.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal