Pärimisõigus


Küsimus: Kellelt nõuda korteri kütmist, kui omanik suri ja pärand pole veel vormistatud, minu korter ka seetõttu külm?11.02.2021

Tere!
Naaber suri ja sugulased ei ole saanud veel notariaalselt pärimist tõestatud. Kellele kuulub korter seni? Kas saan nõuda enne pärijaks saamist naaberkorteris seadusega ettenähtud +18 C õhutemperatuuri tagamist? Hetkel on naaberkorter sama külm kui välistemperatuur ja mulle tähendab see topelt küttekulusid, et saada oma korteris normaalne soojus.
Lugupidamisega

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Käesolevas asjas tuleks algatada pärimismenetlus, et välja selgitada pärijad, kellelt saab nõuda korteriga seotud kohustuste täitmist, sh temperatuuri tagamist korteris. Pärimismenetluse saab algatada ka korteriühistu või ka Teie ise, kuid see on tasuline.

Pärast pärimismenetluse algatamist kui pärijad ei tee pärandist loobumise avaldust, siis loetakse nad kolme kuu möödumisel alates pärimisõiguse teadasaamisest pärandi vastuvõtnuks.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal