Pärimisõigus


Küsimus: Kas venna surma järel pärib nüüd vennanaine venna osa meie lapsepõlve kodust või on ka lastel mingi osa saada?15.09.2021

Tere. Meie isa surma järgi on meie maja pärijaid 3, minu ema, minu vend ja mina. Vend suri. Tal on abikaasa, kellega laps ja eelmisest abielust 2 last. Kas vennanaine pärib nüüd venna osa meie lapsepõlve kodust või on ka lastel mingi osa saada? Mis saab siis kui meie ema sureb? Ema on kogu aeg rääkinud, et tal on 2 võrdset last ja peale tema lahkumist oleksime jaganud 50% ja 50% meie lapsepõlvekodust. Huvitab kuidas venna surm mõjub jagamisele ja kui suur vastutus minule langeb. Kas see 50 ja 50 kehtib ka peale ema surma? Emal ei ole testamenti. Kuna meie lapsepõlvekodu ei ole täielikult meie halduses vaid meie ema õele kuulub 1/3 millest osa tema kasutuses olevast pindalast kuulub meie perele. Asja lahendamiseks pidi minu vend pöörduma kohtu poole aga praeguse olukorra tõttu asi seisab. Sellest tulenebki küsimus, et kui suur vastutus minule langeb? Ema on juba vana ja tema enam asju ei aja.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui pärandaja ei ole teinud testamenti, siis toimub pärimine seadusjärgselt. Pärijateks on pärandaja alanejad sugulased ehk ema surma korral pärivad tema lapsed. Seadusjärgse pärimise korral ei päri vennanaine, kuna ta ei ole Teie ema alaneja sugulane. Kuivõrd Teie vend on surnud, siis pärivad venna asemel tema lapsed.

Teie küsimusest ei nähtu, kas enne isa surma kuulus 2/3 majast isale või nimetatud osa vanemate ühisomandis. Eeltoodust sõltub see, milline osa kuulub Teie emale ja tema surma korral pärandvara hulka.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal