Pärimisõigus


Küsimus: Kes on minu venna lahkumise järel tema osa pärijad meie lapsepõlvekodust?15.09.2021

Meil on isa pärand 4/20 minul, 4/20 vennal ja 5/20 meie emal. Kes pärib venna ja kuidas pärandus jaguneb peale ema lahku. Meile on isa pärandina jäänud meie lapsepõlvekodust ülalpool mainitud osa. 7/20 majast kuulub meie tädile, ema õele. Ema on meile vennaga kogu aeg toonitanud, et siis kui teda enam ei ole, läheb tema osa jagamisele 50% ja 50% minu ja venna vahel. Mingit lepingut ega testamenti ei ole. Nüüd on aga olukord läinud nii kurvalt, et minu venda ei ole enam. Kas tema osa meie endisest kodust pärib nüüd ainult tema naine ja poeg või on ka tema poegadel eelmisest abielust oma osa saada pärandusena? Milliseks muutub olukord siis, kui meie ema enam ei ole (88 aastane)? Mina olen ilmselt tema otsene pärija. Kas ka minu lastel on õigus pärimisele ja kas ka vennanaine on meie ema pärija?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui testamenti ei ole toimub pärimine seadusjärgselt. Seadusjärgseteks pärijateks on abikaasa ja sugulased. Küsimusest ei selgu, kas Teie vend oli abielus või ei. Kui oli abielus, siis tema pärandvara pärijateks on tema abikaasa ning esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad ehk tema alanejad sugulased ehk käesoleval juhul tema lapsed. Kui Teie vend abielus ei olnud, on tema seadusjärgseteks pärijateks ainult tema lapsed. Kusjuures abikaasa pärimise puhul tuleb arvestada sellega, et abikaasa pärib võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Ka pojad eelmisest abielust on Teie venna seadusjärgsed pärijad.

Kui Teie ema tee testamenti, siis toimub seadusjärgne pärimine ning esimese järjekorra pärijateks on alanejad sugulased ehk lapsed. Kui pärandaja surma ajal on elus tema alaneja sugulane, ei päri selle sugulase alanejad sugulased tema kaudu ehk Teie lapsed ei päri. Teie ema pärijateks on aga venna lapsed, kuna vend on surnud enne ema. Venna naine ei ole Teie ema pärijaks, kuna ta ei ole Teie ema alaneja sugulane.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal