Pärimisõigus


Küsimus: Kas Eesti kohus tunnistab Saksamaal tehtud testamenti ja kas kehtivusel on vahet, kus ma suremise hetkel püsivalt elan?15.09.2021

Tere! Ma elan Saksamaal ja teen siin notariaalse testamendi vastavalt EL pärimisregulatsioonile ja saksa seadusele oma lapse kasuks, kellel on Eesti pass ja kodakondsus, kuid püsiv elukoht Saksamaal. Vara on mul nii Eestis kui ka Saksamaal. Kas Eesti kohus tunnistab Saksamaal tehtud testamenti (saksakeelne)? Kas selle testamendi kehtivusel on vahet, kus ma suremise hetkel püsivalt elan? Nt kui mu püsiv elukoht on sel ajahetkel Eestis ja mitte Saksamaal.
Suur tänu selgituse eest!

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Vastavalt EL pärimisasjade määruse üldreeglile on pärimisasjade lahendamiseks pädevad isiku surma hetkel tema alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi kohtud. Ka kohalduvaks õiguseks on üldiselt selle riigi õigus, kus asus surnu alaline elukoht surma hetkel. Pärandajal on aga õigus valida pärimisasja lahendamiseks selle riigi õigus, mille kodanik ta on.

Notariaalselt tõestatud testamendil on õiguslik toime ka teises liikmesriigis, välja arvatud juhul kui see on vastuolus avaliku korraga.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal