Pärimisõigus


Küsimus: Milline on vanaisa osa ühisvarast praegu ja pärast vanaema pärimismenetluse alustamist, kas see muutub?15.09.2021

Vanaema suri 2021 jaanuar ja testamenti ei ole tehtud, samuti pole veel algatatud pärimiseks menetlust. Vanaemal ja vanaisal on 3 elus olevat last ja olid abielus ning oli ühisvara. Praegusel hetkel on vanaisa otsustanud enda osa kinkelepinguga minule kinkida. Milline on vanaisa osa praegu ja kui algatatakse pärimismenetlus, siis milline osa jääb pärijatele? Kas kinkelepingusse peaks panema punkt-punktilt kirja, millist osa võin kasutada, praegu ei ole vanaisal testamenti tehtud. Kas vanaema osa pärijatel on õigus teha ettekirjutusi sellele osale, mille mina kinkelepinguga saaksin. Sest hiljem oleksime ju kaasomanikud.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Vastavalt perekonnaseadusele varaühisus abikaasade vahel lõpeb, kui üks abikaasadest sureb. Testamendi puudumise korral toimub pärimine seaduse järgi ning seadusjärgseteks pärijateks on abikaasa ning sugulased. Abikaasa pärib esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist.

Ühisvara lõppemise puhul surmaga kohaldatakse varale kaasomandi sätteid ning kaasomanikul on õigus oma mõttelist osa vabalt kasutada ja käsutada, st ta võib selle ka edasi kinkida. Seega võib vanaisa teile oma osa kinkida. Vanaema osa ühisvarast läheb jagamisele pärijate vahel, kelleks Teie küsimusest nähtuvalt on vanaisa ning kolm last, igaüks ¼ ulatuses.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal