Pärimisõigus


Küsimus: Tehingud päritud varaga02.03.2011

Millal saab päritud varaga hakata tehinguid tegema?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie küsimusest ei selgu, kas tegemist on seadusjärgse või testamendijärgse pärimisega, kas olete ainupärija või mitte.

Pärandvara moodustavad kõik pärandaja õigused ja kohustused, mis lähevad pärijale üle alates pärandi avanemise hetkest, sõltumata sellest, kas pärija neist pärandit vastu võttes teadis või mitte.

Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat, kuulub pärandvara neile ühiselt ning moodustub pärandvara ühisus. Ükski kaaspärijatest ei saa osa konkreetsetest pärandvara hulka kuuluvatest esemetest ega õigustest, vaid osa pärandvara hulka kuuluvate õiguste ja kohustuste kogumist. Pärandvaraga saavad pärijad tehinguid teha üksnes ühiselt. Alles siis, kui pärandvara ühisus on lõpetatud ning pärandvara hulka kuuluvad asjad, õigused ja kohustused jagatud, saab iga pärija talle kuuluva varaga iseseisvalt tehinguid teha.