Pärimisõigus


Küsimus: Kas peaksin pöörduma notari poole või olen 3 kuu pärast automaatselt pärijana korteri omanik?16.12.2011

Tere,
Suri onu, kel pole sugulasi ja minu nimele on tehtud testament. Kas ma pean notari poole pöörduma või 3 kuu pärast olen automaatselt korteri omanik? Kuidas tehakse vastavat muudatust kinnisturegistris?
Kas tasub kontrollida ja kinni panna ta pangakontot?

Suured tänud!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast ei selgu, kas onu jättis Teile testamendiga kogu oma vara, murdosa oma varast või loetletud asjad oma varast. Kui testamendiga on jäetud Teile korteriomand, siis on tegemist annakuga pärimisseaduse (PärS) § 56 mõttes. Annak on nõudeõigus pärijate vastu, st et pärijad peavad pärast isiku surma annaku (korteriomandi) annakusaajale üle andma. Kui teisi pärijaiid ei olnud, siis olete nii seadusjärgne pärija kui ka annakusaaja. Pärijale lähevad üle nii õigused kui ka kohustused. Annak täidetakse pärandvara arvelt.
Notari poole tuleb pöörduda, et algatada pärimismenetlus. Õigus nõuda annaku täitmist tekib hetkest, kui pärand on vastu võetud.
Panga poole saate pöörduda pärimistunnistusega alles siis, kui olete pärandi vastu võtnud.