Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas ära hoida võimalikku pettusega testamendi saamist?16.12.2011

Tere.

Vanaproua tegi sugulase (meie) kasuks testamendi ja suusõnaliselt sai ka kokku lepitud, et meie pere aitab teda vajadusel vanaduspäevil. Aitamegi teda igati.
Nüüd on aga välja ilmunud tema surnud abikaasa kauged sugulased, kes käivad teda miilustamas ja ilmselgelt jahivad tema pärandust. Vanaproual ei ole mingit soovi seda vara teistele teha, kuid on tekkinud kahtlus, et sugulased võivad mingil hetkel tema käest allkirja välja petta ning kunagi hiljem mingi vale nö. kodus tehtud testamendi esitada.
Küsimus selline: Kas on võimalik teha olemasolevale testamendile mingi lisa või siis teha uus pärimisleping, kus oleks kirjas, et lepingut ei saaks ühepoolselt muuta ega varaga midagi ühepoolselt teha ega uue testamendi või uue pärimislepinguga ühepoolselt tühistada/muuta? Pärandajal vara pärandamise muutmissoovi ei ole, kuid oleks vaja teda kaitsta võimaliku pettuse eest.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärimisseadus võimaldab sõlmida pärandajal ja teisel isikul pärimislepingu. Pärimisleping sõlmitakse notariaalselt tõestatud vormis. PärS § 102 lg 1 kohaselt võib pärimislepingu või selles sisalduva korralduse lepingupoolte eluajal tühistada lepingu sõlminud isikute vahelise notariaalselt tõestatud kokkuleppega või uue pärimislepinguga.
Teie poolt kirjeldatud tulevikus aset leida võiva sündmuse välistamiseks peaks pärimisleping sobima küll. Pärimislepingu sõlmimiseks tuleks Teil koos pärandajaga pöörduda notari poole.