Pärimisõigus


Küsimus: Kui teine pärija loobub, siis kuidas jagatakse tema osa?16.12.2011

Tere
Oma üllatuseks sain teada, et pärin pool maja ja teise poole minu tädi, kes tahab loobuda. Ei ole lähisugulane, mis moodi loobuja osa jagatakse? Kas lähisugulased on siis teise poole peal või eelistatakse testamendis mind?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast jääb selgusetuks, kas kogu pärimine toimub testamendi alusel või on testament tehtud vaid osa vara pärandamiseks. Samuti jääb selgusetuks, kas pärand on jäetud nii Teile kui tädile testamendiga või pärib tädi seadusjärgselt.
PärS § 124 lg 1 sätestab, et kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist.