Pärimisõigus


Küsimus: Kellele kuulub pärandiks olnud korter 8 aastat hiljem?21.12.2011

Küsimus on selline, et kas on olemad ka mingi aeg, mil seaduslik pärija kaotab oma pärimisõiguse? Kolme kuu möödudes surmast ei näidanud seaduslik pärija ennast näole, millest võib eeldada, et ta oli pärandi vastuvõtmisega nõus. Samas on pärandi avanemisest möödunud juba 8 aastat ja pärija ei ole end siiani näole näidanud. (Pärand avanes aastal 2003)
Kellele kuulub pärast 8-t aastat korter, mis pärandiks oli?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) §-le 180 kohaldatakse pärimisele pärandi avanemise ajal kehtinud õigust, kui kehtiva seaduse rakendussätetest ei tulene teisiti (Pärs §§-d 180 – 190). Kuni 01. jaanuarini 2009. a kehtinud pärimisseaduse järgi tuli pärimiseks pärand vastu võtta. Kui tähtaegselt pärandit vastu ei võetud, siis reeglina pärimisõigus kaotati.
Teie kirjast jääb selgusetuks, kas peale kadunud pärija oli veel pärimiseks õigustatud isikuid ja kas keegi pärandi vastu võttis. Kui seadusjägseid pärijaid ei olnud, siis on viimase ringi pärijaks kohalik omavalitsus.
Korteri omandiõigust on võimalik kontrollida kinnistusraamatust https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx .