Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas toimub pärimine kui ühisvara jäi jagamata ja lapsi ei ole?06.01.2012

Kuidas tomub pärimine kui ühisvara jäi 16-aastase abielu järel jagamata?
Abikaasal lapsi ei ole, teise ringi pärijaid ka mitte, ainult vanavanematest alanevad sugulased.
Kas lahutatud abikaasa (pensionär) pärib 1/2 ühisvarast?
Kes pärib lahusvara korteri? Kas sellega tegeleb notar või tuleb pöörduda kohtusse?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kui abikaasad lahutasid abielu ning ei jaganud ühisvara, siis kuulub pärandvara hulka 1/2 ühisvarast. Üleelanud abikaasa osa pärandvara hulka ei kuulu. Lahutatud abikaasa ei kuulu seadusjärgsete pärijate ringi ning ei ole seega pärima õigustatud isikuks.
Seadusjärgseteks pärijateks on pärandaja vanavanematest alanejad sugulased. Pärandaja lahusvarasse kuuluva korteri pärivad tema seadusjärgsed pärijad.
Pärimismenetluse algatamiseks peab pärima õigustatud isik pöörduma notari poole.