Pärimisõigus


Küsimus: Kas nüüd on oht sellest erastatud kommunaalkorterist ilma jääda?06.01.2012

Ema abiellus 1989.aastal. Neil on üks ühine laps. Eelnevatest abieludest oli neil kummagil kaks last, siis sündis ühine laps. Olude sunnil olid nad sunnitud vahetama elukohta 1993. aastal. Uues elukohas elasid nad mitmetes üürikorterites. Siis said nad linnalt kommunaalkorteri, kus ema elas oma seadusliku abikaasaga koos väga lühikest aega. Ema abikaasa läks tagasi oma kodulinna, kus ta tööd ei leidnud ja elas asotsiaalset elu. 2005. aastal avanes emal võimalus erastada kommunaalkorter, mida ta ka tegi. Isa ei ole lapse kasvatust toetanud ei alimentide ega muu elatisrahaga. Ema on juba pea aasta saatnud kirju, et tahab lahutust aga vastust ei saanud ja nüüd oktoobri lõpus suri mees ning selgus, et ta on võtnud SMS-laene, pangast kodulaenu ja telefoni järelmaksu peale, vee arve võlg on üle 2000.- euro. Kokku võlgu 7000.- eurot. Kuidas üldse on võimalik mittetöötaval inimesel saada selliseid laene? Keegi pärijatest üles ei astu ja järelikult läheb pärand mehe elukohajärgsele omavalitsusele. Kas emal on nüüd põhjust karta oma korteri pärast? Sest selleaegse seaduse järgi oli kõik ühisvara. Mida teha?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärimisseaduse (PärS) § 118 kohaselt kui pärija kolme kuu jooksul peale pärandaja surmast teada saamist või teada saama pidamist ning oma pärimisõigusest teadasaamisest pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Seega, kui pärijad on otsustanud pärandist loobuda, tuleks neil teha loobumise avaldus, mille notar tõestab. Vastasel juhul loetakse pärand neile üle läinuks.
Võlausaldajatel ei ole õigust kohustuste täitmist nõuda enne, kui pärand on pärijale üle läinud.
Kui kõik seaduse järgi pärima õigustatud isikud pärimisest loobuvad, siis pärib vara kohalik omavalitsus.
Teie emal on võimalus antud situatsioonist siiski välja tulla, kuid selleks on vaja välja töötada strateegia lähtuvalt juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Selleks tuleks Teil pöörduda pädeva õigusteenuse osutaja poole.