Pärimisõigus


Küsimus: Kui omakäelise testamendiga muudetakse varasemat notariaalset testamenti, kas siis kuue kuu pärast kehtib endiselt notariaalne?06.01.2012

Kui omakäelise koduse testamendi tegemisest möödub kuus kuud, testaator on elus, kuid mingil põhjusel ei saa enam testamenti uuendada (nt. on halvatud vms.) ja tal oli eelnevalt tehtud ka notariaalne testament, mille ta omakäelise testamendiga kehtetuks muutis. Kas siis peale kuue kuu möödumist hakkab taas kehtima notariaalne testament, kui omakäelist testamenti ei uuendata?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie küsimusele annab vastuse pärimisseaduse § 88, mille lg 6 sätestab, et kui testaator on notariaalse testamendi koduse testamendiga tühistanud või seda muutnud ja kodune testament on kaotanud käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud korras kehtivuse, kehtib notariaalne testament.