Pärimisõigus


Küsimus: Kes pärib kui varasuhte liigiks on vara lahusus?06.01.2012

Tere.
Kui abieluvaralepinguga on valitud varasuhte liigiks vara lahusus, siis kes pärib vara peale ühe abikaasa surma?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Vastus Teie küsimusele sõltub sellest, kas tegemist on seadusjärgse või testamendijärgse pärimisega.
Pärand on pärandaja vara. Pärandiks ei ole pärandaja õigused ja kohustused, mis seadusest tulenevalt või oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga.
Kui tegemist on seadusjärgse pärimisega, siis pärivad nii abikaasa kui ka alanejad sugulased (alanejate sugulaste korral ülenejad sugulased ja nende alanejad sugulased).
Kui ühisvara puhul kuulub pärandi hulka 1/2 ühisvarast, siis pärijate vahel lähekski jagamisele see 1/2 pärandist. Lahusvara puhul aga läheb pärimisele kogu lahusvara, mis jagatakse pärijate vahel.