Pärimisõigus


Küsimus: Mida peaksid tegema teised pärijad, kui üks pärija elab päritud korteris edasi?06.01.2012

Peale surma jäi korter, mille pärisid 4 pärijat.
Kuid kui üks pärijatest elab seal korteris sees (ei maksa selle eest teistele pärijatele midagi) ja teised pärijad sellega nõus pole, kas siis on tarvis minna notari juurde ja selle kohta avaldus teha ning kas on teistel pärijatel mingeid õigusi selle ühe pärija vastu, et teda sealt välja tõsta, üüri nõuda vms?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Antud olukorras on ilmselt mõistlik pärandvara pärijate vahel jagada. Kui pärijad jagamise viisi osas kokkuleppele ei saa, siis on võimalik avaldusega pärandvara jagamiseks kohtu poole pöörduda. Kohus otsustab avalduse alusel, kuidas pärandvara jagada. Kui läbirääkimised pärijate vahel ei õnnestu, võib kohtuvälise lahendi saavutamiseks abi olla esindaja poolt teisele pärijale nõude esitamisest. Samuti oleks soovitatav võtta endale pädev esindaja kohtumenetluse ajaks, sest siis on tõenäolisem saavutada selline tulemus nagu soovite.