Pärimisõigus


Küsimus: Kas päritavat korterit on lapselapsele lihtsam vormistada loobumise või edasi kinkimise teel?06.01.2012

Tere! Meie lugu järgmine: vanaema lahkus (vanaisa on ammu surnud), järele jäi korter. Testamenti pole, vanaemal 1 poeg, 2 lapselast ja 2 lapselapselast. Soov on ühine, et korter kuuluks ühele lapselapsele.
Kummal viisil on asju lihtsam lahendada:
- poeg võtab pärandi vastu ja kingib edasi tütrele;
- poeg ja teine lapselaps loobuvad kohe ning pärijaks saab lapselaps.
Millised oleks kulud mõlema variandi puhul?
Kui korter tulevikus müüki panna, kui palju sellest peaks riigile maksma?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kas peale vanaisa surma toimus pärimismenetlus ja korter jäi peale seda vanaema ainuomandisse?
Mõlemad Teie poolt pakutud variandid on võimalikud. Otsuse tegemisel pidage silmas ka 3-kuulist tähtaega, mille jooksul tuleb kas loobumisavaldus teha või loetakse pärand vastu võetuks.
Pärimise korral on teil vajalik tasuda riigilõiv ja notaritasu, sh vajadusel loobumisavalduste tõestamise tasu. Kinnistu kinkelepingu korral arvestatakse notari tasu kinnistu turuväärtuselt ja kinnistusraamatus omaniku muutmise kande eest peate samuti tasuma riigilõivu.
Tasude ja riigilõivude suuruse kohta saate infot notari tasu seadusest ja riigilõivuseadusest. Kehtivad õigusaktid on kätesaadavad: https://www.riigiteataja.ee/ .