Pärimisõigus


Küsimus: Mida peaks tegema, et päriksin korteri, mille laenu käendaja olen?31.01.2012

Tere.
Umbes aasta enne abiellumist ostsime mehega pangalaenu abil korteri. Mees on leanuvõtja ja mina laenu käendaja. Korter on mehe nimel. Mehel on esimesest abielust poeg, kes on ju pärija. Kui mehega midagi juhtub, siis kuulub ju korter pojale. Kas minul, kui laenu käendajal, on mingi õigus korterile? Mida teha juhul, kui poeg nõuab pärimisõigusega korteri omale kuid laenu ei suuda maksta. Siis nõutakse see ju käendajalt välja. Missugune lahendus oleks võimalik, et peale mehe surma kuuluks korter mulle, kui laenu käendajale ja edasimaksjale?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast ei selgu, kas olete mehega abielus. Kui olete abielus, siis mehe surma korral pärib poeg ainult osa korterist (teiste laste puudumisel 1/4 korterist). Kui Te aga abielus ei ole, siis seadusjärgse pärimise korral on tõesti ainsaks õigustatud pärijaks mehe poeg.
Lahenduseks oleks, kui mees teeks Teie nimele testamendi või sõlmiksite pärimislepingu.
Silmas tuleks siiski ka pidada pärimisseaduse § 104, mille lõike 1 kohaselt võib olla seaduses nimetatud isikutel (s.h pojal) sundosa nõue.