Pärimisõigus


Küsimus: Testamendiga pärimine03.03.2011

Olen elanud üle 20 aasta vabaabielus. Mees tegi 2004. aastal testamendi, millega pärandas kogu oma vara mulle, ka korteri, kus koos elame. Tal on tütar, kellega pole suhelnud üle 20 aasta. Siit ka küsimus: kas mehe surma korral on mingi pärimisõigus ka tütrel?
Mees on 100% invaliid ja mina olen tema hooldaja. Tütar ei ole iial isa vastu huvi tundnud, aga nüüd on ta uurinud korteri kohta.
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärimisseadus (PärS) § 9 lg 1 järgi on pärimise aluseks seadus või pärandaja viimane tahe. Pärimisõigust testamendi järgi eelistatakse pärimisõigusele seaduse järgi. Testament võib olla notariaalne või kodune. Notariaalne testament on notari tõestatud testament või notari hoiule antud testament. Notariaalne testament kehtib tähtajatult. Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud. Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödas 6 kuud ja testaator sel ajal elab.

Seega esmalt peaksite veenduma, kas 2004.a tehtud testament on notariaalne või kodune, et saada selgust, kas teie mehe surma korral on tegemist seadusjärgse või testamendijärgse pärimisega. Kui 2004.a testament on notariaalne, siis nii nagu mainisin eelpool, on notariaalne testament tähtajatu erinevalt kodusest testamendist ja siis on tegemist testamendijärgse pärimisega.

Juhul, kui on tegemist kehtiva testamendiga, kus Teie olete pärijaks, ei ole kahjuks ilma testamendiga tutvumata võimalik kindlat väita, et Teie mehe tütrel puudub õigus oma isa vara pärida.

Asjaolu, et tütar ei ole oma isaga 20 aastat suhelnud, ei välista tütart seadusjärgsete pärijate ringist.