Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas saame õega pärandist loobuda ema kasuks?31.01.2012

Tere,
mul suri isa, testamenti ei ole, temast on jäänud 2-toaline korter ja rahalised vahendid arvelduskontol. Lahkunust on jäänud abikaasa ja 2 last (mina ja mu õde). Soovime õega loobuda pärandusest ema kasuks, kuid olen kuulnud, et nii teha ei tohi, et loobuda võib, kuid kellelegi kasuks ei tohi. Juhul, kui loobume õega, siis pärandajaks saavad olla teise ringi sugulased. Isal oli vend, kes suri 20 aastat tagasi, tema abikaasa ja lapsed elavad USA-s. Kuidas toimida antud olukorras? Oleme õega valmis loobuma, kuid ainult ema kasuks.
Samuti tahaksime teada, palju läheb maksma pärandist loobumine jms asjad. Mis seadusega neid asju reguleeritakse?
Tänan ette!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärandist loobuda kellegi kasuks surmajärgselt ei ole võimalik. Kui Te õega olete otsustanud pärandist loobuda, siis on seadusjärgselt pärima õigustatud Teie isa venna lapsed, kes elavad USA-s. Antud olukorras oleks lahenduseks, kui võtate õega (või üks teist) pärandi vastu ning seejärel on võimalik korter kinkelepingu alusel nt emale kinkida.
Pärandist loobumisel tuleks silmas pidada ka kolmekuulist tähtaega, mille möödumisel loetakse pärand vastuvõetuks, kui ei ole esitatud loobumisavaldust.
Notari tasude suurused erinevatelt toimingutelt on toodud notari tasu seaduses ja riigilõivumäärad on toodud riigilõivuseaduses. Kõik kehtivad õigusaktid on kättesaadavad: https://www.riigiteataja.ee/index.html.