Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas korraldada, et ma saaksin päritavas majas elada, kuid võõrandamise korral maksaksin pärandosa teistele pärijatele välja?31.01.2012

Minu abikaasal avastati raske haigus ja sellega seoses sooviks teada oma majanduslikku olukorda tulevikus, nimelt, oleme abielus juba üle 10 aasta, kuid enne seda oli meil mõlemil esimene abielu, millest on ka meil täisealised lapsed, temal kolm ja minul kaks, ühiseid pole. Meil on abielu ajal koos ehitatud maja, mis on ühtlasi ka minu kodu (elukoht), lapsed kõik oma elu peal, majal kohustused (laenud) puuduvad. Ühesõnaga soovin teada, kas mul tekib peale abikaasa surma kohe kohustus mehe lastele pärandosa välja maksta või on mingi võimalus seada majale mingi tõkend, et ma saan seal elada ja nemad seda külastada, kuid võõrandamise korral maksan pärandosa välja? Kuidas näeb ette seadus? Kui suure osa pärin mina, kui puudub testament?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast võib järeldada, et maja kuulub Teie ja abikaasa ühisomandisse. Seadusjärgse pärimise korral on Teil kui pärandaja abikaasal õigus pärida laste kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Silmas tuleb pidada ka seda, et pärandvarasse kuulub 1/2 Teie ja abikaasa ühisvarast ja abikaasa lahusvara. Kuivõrd maja kuulub ühisvara hulka, siis läheb sellest pärijate vahel pärimisele pool, sest tene pool kuulub Teile ja pärimisele ei lähe. Seega, kui abikaasa sureb, siis jääb Teile 1/2 + 1/4 ehk 3/4.
Pärand avaneb pärandaja surma korral. Pärimismenetluse algatamiseks tuleb pöörduda notari poole. Pärima õigustatud isikud peavad pärandi avanemisest kolmekuulise tähtaja jooksul otsustama, kas nad soovivad pärida või teevad loobumisvalduse. Kui pärijate ring on selgunud, siis läheb pärand pärida soovivatele isikutele üle. Otsest raha maksmise kohustust sellest hetkest veel ei teki. Kui üks või mitu pärijat soovib pärandvara jagamist, siis otsustavad pärijad kokkuleppel, kuidas vara jagada. Kui jagamise ja sh kompenseerimise osas kokkueppele ei jõuta, lahendab vaidluse pärija nõudel kohus.
Pärimiseks on võimalik teha erinevaid korraldusi nii abikaasade vastastikuses testamendis kui ka pärimislepingus.