Pärimisõigus


Küsimus: Kui abikaasa sai maja pärandina enne abielu, kes siis on selle pärijad?09.03.2012

Abikaasal oli enne abielu päritud maja, kus kogu oma elu oleme elanud! Kuidas toimub pärimine? Kas abikaasa surma korral pärib maja automaatselt abikaasa ja lapsed või tekib kellegil veel õigust pärida? Testamenti meil pole ja ühisvara pole ka jagatud!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui pärandaja ei ole jätnud kehtivat testamenti, toimub pärimine seadusjärgse pärimise sätete kohaselt. Pärimisseaduse § 16 järgi pärib abikaasa esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem, kui ühe neljandiku pärandist. Kas kellelgi veel tekib õigus pärida, on esitatud küsimuse järgi keeruline hinnata.