Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas toimida teistel pärijatel, kui pärast ema surma on üks tütardest tema kontolt teinud rahaülekandeid?09.03.2012

Pärast ema surma peaksid tema vara pärima kaks tütart. Testamenti pole koostatud ja pärimine toimub seaduse järgi. Lisaks kinnisvarale oli lahkunul ka pangakontol suurem summa raha. Ühel lahkunu tütardest oli juurdepääs ema pangakontole, millelt ta tasus matustega seotud kulud ja nendest üle jäänud summa jaotas oma äranägemise järgi kaugemate sugulaste vahel. Lahkunu teine tütar nende hulka ei kuulunud. Seega on pärimismenetluse algatamise ajaks pangaarve tühjendatud. Kas teisel tütrel, kui seadusjärgsel esimese ringi pärijal on õigus selline tegevus vaidlustada ja mida selleks peaks ette võtma? Pangaülekanded on tehtud lahkunu kontolt pärast tema surma.

Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärand avaneb peale pärandaja surma. Kirjast jääb selgusetuks, kas pärimismenetlus oli algatatud, kas pärandvara inventuur tehti või mitte. Kas võis ilmneda mõni asjaolu, mis oleks õigustanud ühe pärija poolsete maksete tegemist.
Juhul, kui väljamaksed tehti ilma seadusliku aluseta ning pärijad ei lahenda tekkinud olukorda omavahel kohtuväliselt, on kahjustatud poolel, antud juhul pärijal, kelle pärandvaraosa vähenes teise pärija tegevuse tõttu, õigus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.
Soovitaksin Teil pöörduda oma ala spetsialisti poole, et analüüsida, millised on teie õiguslikud võimalused.