Pärimisõigus


Küsimus: Keegi ei taha pärandit09.03.2011

Mullu suri minu tädi, kellel lapsi ei olnud, abikaasat samuti. Temast jäi maha korter, milles praegu elab tädi eakas elukaaslane. Testamenti tädil ei olnud.
Küsimus ongi, kes on pärija?
Tal oli viis õde-venda, kellest elus on veel üks. Kõikidel õdedel-vendadel on lapsi, kokku üle 20-ne. Kuna tegu on halvas asukohas ja väga halvas seisus korteriga, siis keegi ei ole tahtnud sellega tegeleda, ega seda pärida. Pärimisprotsessi algatatud ei ole. Juhul, kui elukaaslane sureb ja korter jääb tühjaks, siis ilmselt algatab vald pärimisprotsessi. Mis siis saab? Tühjalt seisev korter hakkab võlga koguma ning keegi peab selle kinni maksma. Keegi varast huvitatud ei ole. Juhul, kui tädi õdede-vendade lapsed on pärijad, siis korraga kõiki notarisse saada ei ole reaalne.
Kas tädi pärija on tema ainuke elusolev vend või ka tema surnud õdede-vendade lapsed?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärimisseaduse kohaselt läheb pärandi avanemisel (pärandaja surma korral) pärand üle pärijale ja pärijal on seejärel õigus pärandist loobuda (Pärimisseadus § 116). Kui pärija pärandist kolme kuu jooksul peale pärandaja surmast teadasaamist ei loobu (Pärimisseadus § 119), loetakse, et pärija/pärijad on pärandi vastu võtnud. Teie kirjas ei ole täpsustatud pärandaja surma aega, siis juhul, kui pärandaja surmast on möödunud enam kui 3 kuud, olete pärandi seadusjärgselt vastu võtnud ja pärijatele laienevad kõik pärandvaraga seotud õigused kui ka kohustused.

Seadusjärgse pärimisel pärivad sugulased kolmes järjekorras, teise järjekoha pärijad pärivad, kui esimese järjekoha pärijaid ei ole. Kolmanda järjekoha pärijad pärivad siis, kui ei ole teise järjekoha pärijaid. Esimese järjekoha pärijateks on pärandaja alanejad sugulased ehk siis lapsed ja nende lapsed jne.

Oma küsimuses olete märkinud, et kadunukesel lapsi ei olnud samuti ei olnud ta abielus ja testamenti vormistatud ei olnud, seega antud asjas on pärijateks teise järjekoha pärijad.

Teise järjekoha pärijateks on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased. Antud juhul ei ole küll märgitud, kas pärandaja vanemad on veel elus või mitte, eeldusel, et vanemad on samuti lahkunud on pärijateks õed vennad ja nende alanejad sugulased. Seega pärijad on tädi elusolev vend ja tema surnud õdede-vendade lapsed. Pärima õigustatud isikutel on seadusest tulenevalt õigus pärandist loobuda 3 kuu jooksul, nimetatud tähtaeg hakkab kulgema hetkest, mil pärima õigustatud isikud saavad teada või pidid teada saama pärandaja surmast või enda pärimisõigusest. Juhul, kui eelmainitud tähtaja ja tingimuste korral pärija ei ole pärandist loobunud loetakse, et ta on pärandi vastu võtnud. Pärija pärib pärandaja õigused kui ka kohustused.