Pärimisõigus


Küsimus: Sõlmitud on abieluvaraleping, kas minu surma korral on lahutatud abikaasal mingeid pärimisõigusi meie abieluaegse minu lahusvara suhtes?07.04.2012

Tere,
Abielu ajal on sõlmitud abieluvaraleping, kus on loetletud abikaasade lahusvara. Abielu lahutamisel 2006.a mingit täiendavat vara jagamist ei toimunud. Ühiseid lapsi ei ole. Mina olen testamendiga pärandanud kogu oma vara ainsamale lapsele. Minul ülenevaid sugulasi elus ei ole.
Kas minu surma korral on minu lahutatud abikaasal mingeid pärimisõigusi meie abieluaegse minu lahusvara suhtes?
Kas me peaksime abikaasaga mingeid vara jagamise toimingud tegema, sest abieluvaralepingus on öeldud, et leping kehtib ühe abikaasa surmani või abielu lõppemiseni. Meie abielu lõppes lahutusega, aga vara jagamist ei toimunud. Abieluvaraleping sõlmiti notariaalselt aga minu teada ei avaldatud (registreeritud) abieluvara registris.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Selguse huvides peaks jurist teie materjalid enne üle vaatama, et anda lõplik vastus just teie konkreetsele situatsioonile. Üldiselt, kui abikaasad on abieluvaralepinguga oma varasuhted reguleerinud, siis nendele suhetele kohaldub lepingus kokkulepitu. Seega peab esmalt analüüsima abieluvaralepingu tingimusi. Eeldusel, et abieluvaralepingus leppisid pooled kokku, et peale lepingu sõlmimist omandatud vara kuulub abikaasade lahusvara hulka, siis ei tohiks tekkida teie endisel abikaasal pärandvarale nõudeõigust.

Lugupidamisega,

Kairi Pobbul