Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas toimub pangakontol olevate rahaliste vahendite pärimine?07.04.2012

Pärand on avanenud, pärandajaks on minu septembris 2011 surnud isa ja pärijateks ema ja mina (rohkem lapsi peres pole). Testament puudub. Isal on ka õde, kellel samuti tütar. Juhul kui mina loobuksin pärandist, siis kellele läheks minu osa?
Kuidas on reguleeritud pärandaja pangakontol olevate rahaliste vahendite ja võimalike tähtajaliste hoiuste kasutamine?

Tänan!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui teie loobute pärandist, siis on teie lapsed pärijateks, juhul, kui teil alanejaid sugulasi ei ole, pärivad teise järjekorra seadusjärgsed pärijad, kelleks on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased ehk siis teie isa õde.
Pangakontol olevaid rahalisi vahendeid, samuti tähtajalisi hoiuseid, on võimalik kasutada peale pärijate ringi selgeks tegemist ja pärimistunnistuse väljastamist. Siinkohal tuleb silmas pidada, et kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat, kuulub pärandvara neile ühiselt. Pärandvara ühisusele ja kaaspärijate vahelistele suhetele kohaldatakse kaasomandi sätteid. Kaaspärija võib käsutada talle kuuluvat mõttelist osa pärandvara ühisusest.