Pärimisõigus


Küsimus: Pärimisest loobumine14.03.2011

Kas seadusjärgsest pärimisest loobumise avalduse saab kohtule esitada ka e-teenuste kaudu?
Tegemist on alaealise lapsega.
Kust võiks leida pärimisest loobumise avalduse näidise?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Soovite teada, kas pärandist loobumise avalduse saab kohtule esitada e-teenuste kaudu, samas jääb esitatud informatsiooni põhjal selgusetuks, miks soovite avaldust kohtule esitada. Kas pärimisasjas on pooleliolev kohtuvaidlus, või soovite kohtult nõusolekut Perekonnaseadus (PKS) § 188 lg 2 P 2 mõttes.

Pärandaja surma korral läheb pärand pärijale, kellel on õigus pärandist loobuda. Kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist.
Kohtu nõusolekut ei ole vaja pärandist loobumiseks, kui lapse õigus pärandile tekkis lapse suhtes esindusõigust omava vanema pärandist loobumise tagajärjel PKS § 131 lg 2. Kui te ei ole lapse hooldusõiguslik isik, siis PKS § 188 lg 2 P 2 kohaselt peate pärandist loobumiseks saama kohtu nõusoleku.

Avalduse kohtule saate esitada e-teenuste kaudu, kui Teil on kehtiv ID-kaart ja PIN koodid. Samuti on võimalik esitada avaldus kohtule digitaalselt allkirjastatuna vastava kohtu menetlusaadressile, www.kohus.ee. Avaluse näidist ei oska ma teile soovitada, kuid avaldusele esitatavate nõuete kohta saate kindlasti kasulikku lisainformatsiooni Justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee ja Tsiviilkohtumenetluse seadustikust.