Pärimisõigus


Küsimus: Kas kingitusena saadud maja osa on tulevikus pärijateks ka abikaasa lapsed?07.04.2012

Tere,
Isa kinkis kinkelepinguga tütrele maja. Tütar on abielus (ühiseid lapsi pole, tütrel 1 laps ja abikaasal 3 last eelnevatest abieludest). Kuidas toimub pärimine tütre surma korral - kas pärijate ringi tulevad ka abikaasa eelmise abielu lapsed?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kinkega saadut ei loeta ühisvarasse kuuluvaks varaks juhul, kui pooled ei ole sõlminud abieluvaralepingut, millega on kokku lepitud teisiti. Pärimise korral tehakse ennekõike kindlaks pärandvara koosseis ja pärijate ring. Kui pärimine toimub seadusjärgse pärimise korras, siis on tütre pärijateks esimese ringi pärijad ehk tütre laps, samuti on esimese järjekorra pärijate kõrval pärijaks abikaasa, kes pärib võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem, kui ühe neljandiku pärandist. Juhul, kui esimese ringi pärijaid ei ole, või loobuvad pärandist, asuvad pärima teise ringi pärijad, kelleks on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased. Teise järjekorra pärijate kõrval pärib üleelanud abikaasa seadusjärgse pärijana poole pärandist.