Pärimisõigus


Küsimus: Kas on õigus matusekulud kohalikult omavalitsuselt, kui pärijalt, tagasi nõuda?24.05.2012

Tere,
Inimene suri. Temast jäid maha võlad. Lapsed ja ema, kes on seadusjärgsed pärijad loobusid pärandist. Ka kõik ülejäänud seadusjärgsed pärijad on pärandist loobunud. Pärand (kinnistu, mis on võlgadega koormatud) läheb siis kohalikule omavalitsusele.

Kuna lapsed on mõlemad üliõpilased, siis nendel matusteks raha puudus. Ka ema keeldus matusekulusid kandmast. Surnud inimese matusekulud kandis tema endine (lahutatud) abikaasa, kuna ka tema elukaaslasel (ei olnud seaduslikus abielus) puudusid võimalused inimese matmiseks.

Kui pärand läheb kohalikule omavalitsusele, kas siis matusekulude kandjal (lahutatud abikaasal) on õigus matusekulud sealt tagasi nõuda?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Teoreetiliselt on matusekulude kandjal, kes ei ole pärija ja kes ei ole pärandist loobunud, õigus regressi korras kohalikult omavalitsuselt matusekulud tagasi nõuda.