Pärimisõigus


Küsimus: Kui lapsed ei ole pärimisasjadest huvitatud, kas mul on vennana mingit võimalust pärida?24.05.2012

Minu vend suri 08.2008.a ja tema seadusjärgseteks pärijateks on 2 tema täiskasvanud last. Lapsed ei ole pärimismenetlust alustanud ega ka pärandvarast loobunud. Nende isal olid ka võlad (politseitrahvid, kindlustusvõlad, pangalaen). Probleem on nüüd selles, et kinnisasi, mis päranduseks saadi, laguneb ja lapsed ei ole nõus seal ka tegutsema. Kas minul kui venna lähimal sugulasel peale tema laste, on ka mingit võimalust pärandusele kuna tema enda lapsed huvi ei tunne?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärandaja surma korral võib kohus rakendada pärandvara hoiumeetmeid, kui pärija ei ole teada või ei ole teada, kas pärija on pärandvara vastu võtnud või pärija(d) ei ole mingil põhjusel pärandvara vastu võtnud. Pärandvara hoiumeetmeteks on pärandvara valitsemise korraldamine. Pärandvara hoiumeetmeid võib rakendada kuni pärandi vastuvõtmiseni pärijate poolt.