Pärimisõigus


Küsimus: Kas ema kuulub seadusjärgsete pärijate hulka, kui abielu on ikka tõesti kehtiv?07.04.2012

Minu ema ja isa olid abielus. Minu teada lahutasid nad abielu kas 1969 või 1970 kohtus ja sestpeale elasid nad eraldi. Isa suri veebruaris. Kui läksin surmatunnistuse järgi, selgus, et abielu on kehtiv, kuna riigilõiv on siiani maksmata. Olen oma isa ainuke laps, emal oli enne abielu tütar, keda minu isa ei lapsendanud. Kas minu ema kuulub seadusjärgsete pärijate hulka?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
hetkel kehtiv pärimisseadus sätestab, et seadusjärgsel pärimisel on pärijateks esimese järjekorra seadusjärgsete pärijatena pärandaja alanejad sugulased ja esimese järjekorra pärijate kõrval pärib pärandaja üleelanud abikaasa esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja laspse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Kas antud asjas on teie ema pärijaks või mitte, ma teile 100% vastust anda ei saa, sest ennekõike peab analüüsima dokumentide aluse, kas abielu on kehtiv või mitte. Olen oma praktikas selliste situatsioonidega kokku puutunud ja määravaks siin on vastavad tehiolud.