Pärimisõigus


Küsimus: Kas pärija saab teha mingi dokumendi, et meie saaksime pärimisasja ajada?24.05.2012

Tere!
Minul siis natukene keeruline mure. Loodan, et saate aru ning saate ka mulle nõu anda. Mu mure siis järgmine: "Elan Järvamaal, x vallas juba mingi 6-7 aastat. Siia saime me elukoha nii, et ühes majas suri omanik ära, temast järele jäi vend ja tal oli ka tütar. Helistasime siis majaomaniku vennale ja küsisime maja ära osta. Maja on väga õnnetu. Meile vastati siis nii venna kui tütre poolt, et raha nad maja eest ei taha, et teeme korda ja neil ka hea meel, et isa maja korras, mitte ei lõhuta ega rüüstata.
Aga meie ainus mure on nüüd selline, et see maja pole kuhugi ehitusregistrisse kantud. Tütar pole pärimist alustanud. Me oleme niisama seal nagu elanud. Aga kuidas tuleks alustada, et maja endale pärida. Kuna tütar elab Tallinnas ja temal pole aega tegeleda sellega. Kas saab nii, et teeb mingi paberi ja asja ajaksime meie oma kulu ja kirjadega. Kuidas siis tuleks esimene samm teha. Suur tänu vastamast!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Jah, Teil on keeruline ja veidi segane situatsioon. Alustama peaksite minu hinnangul sellest, et tuvastaksite, kes on kinnistu omanik, millel maja asub. Kui tegemist on olukorraga, kus oleks vaja alustada pärimismenetlust, siis peab selleks tegema avalduse notarisse. Pärimismenetluse algatamiseks esitab pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse.

Kinnisasja puhul peaksite olema valvas ka selles suhtes, et tehingud, mis kinnisasja puudutavad, peavad olema vormistatud notariaalses vormis. Kasutusleping võib olla ka kirjalikus vormis.

Teie poolt esitatud informatsiooni põhjal olete hetkel minu meelest olukorras, kus uued omanikud saavad nõuda teilt, et vabastaksite valduse ja lahkuksite nendele kuuluvast majast. Suusõnalised kokkulepped ei anna teile küll mingit tugevat garantiid olukorras, kus otsustatakse teisiti.

lugupidamisega,
Kairi Pobbul