Pärimisõigus


Küsimus: Kas testamendiga võib kogu vara ära jagada oma äranägemise järgi?07.04.2012

Tere,

Minu isa suri 8 aastat tagasi ja oli teinud notari juures testamendi. Mind huvitab, kas Eesti riigis on seaduse järgi võimalik kogu oma vara pärandada oma äranägemise järgi? Kuna elan juba aastaid Rootsis, siis tean, et siin ei ole vöimalik 100 % oma varast testamendis ära jagada. See, mis mind huvitama hakkas, on: isa pärandas muu hulgas enamus oma varast (7 miljonit krooni) oma ühele lastelastest, kes sel hetkel oli 3-4 aastane. Ülejäänud pärijad pärisid ca 1 miljon. Mida ütleb Eesti seadus?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere
Eesti seadus ütleb, et testament on ühepoolne tehing, millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Testamendi puhul loetakse kõige olulisemaks testaatori tegelikku tahet. Kui pärandaja on testamendiga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, pärandist ilma või on nende pärandiosi vähendanud võrreldes sellega, mille nad oleksid saanud seadusjärgse pärimise korral, on neil õigus nõuda pärijatelt sundosa.