Pärimisõigus


Küsimus: Pärimise järjekord15.03.2011

Tere!
Abielu on sõlmitud 6 aastat tagasi. Mehel eelnevatest abieludest (kaks abielu, mõlemad abikaasad surnud) lapsi ei ole. Elavatest on lähimad sugulased kaks vanemat õde. Testamendi olemasolu ma ei tea. Kuidas toimub pärimine abikaasa surma korral - mis järjekorras? Naine elab mehe majas.
Aitäh

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Koos pärandaja sugulastega pärib pärandaja üleelanud abikaasa seaduse järgi:
1) esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist;
2) teise järjekorra pärijate kõrval poole pärandist. Kui pärandaja abikaasa pärib koos teise järjekorra pärijatega, saab ta lisaks pärandiosale eelosana abikaasade ühise kodu tavalise sisustuse esemed.
Juhul, kui esimese ega teise järjekorra sugulasi ei ole, pärib pärandaja abikaasa kogu pärandi.

Esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad on pärandaja lapsed, teise järjekorra pärijateks on pärandaja vanemad ning nende puudumisel pärandaja vennad ja õed.

Teie poolt esitatud info põhjal võib väita, et tegemist on olukorraga, kus pärite teise järjekorra pärijate kõrval.

Kui pärandvara hulka kuulub vara, mis on ühisvara, saab üleelanud abikaasa nõuda pärimismenetluse käigus talle omandiõiguse alusel kuuluva osa eraldamist ühisvarast. Lisaks on üleelanud abikaasal õigus nõuda oma pärandiosale isikliku kasutusõiguse seadmist ühiseks koduks olnud kinnisasjale.