Pärimisõigus


Küsimus: Kas abieluväliselt sündinud lastel on võimalik taotleda sundosa pärandist?07.04.2012

Isa on teinud testamendi talle kuuluva talumajapidamise pärandamiseks oma kolmele lapsele, kes on sündinud abielu jooksul. Enne abiellumist oli isal veel kaks last, kelle emadega ta koos pole elanud ja laste kasvatamisel pole osalenud. Enne abielu sündinud lapsed ei ole osalenud ka hiljem täiskasvanuna talumajapidamises. Praeguseks on üks neist lastest surnud, kellel oli ülalpidamiskohustus oma raske puudega ema suhtes (esimese grupi invaliid). Invaliidist ema praegu elab. Ülalpidamiskohustus jaguneb seal peres ka teistele lastele.
Teine laps ülalpidamist ei vaja, on abielus ja kahe täiskasvanud lapse isa.
Talumajapidamise on isa pärinud oma isalt ja on lapsepõlvest peale seal elanud. 50 aastat kestnud abielu jooksul on majapidamises osalenud abikaasa ja abielust sündinud kolm last.
Kas testamendiga pärijate hulgast välja jäetud lastel ja nende pärijatel on õigus sundosale pärandist ja kui suurele osale?
Ette tänades.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Pärimisseadus § 104 märgib, et kui pärandaja on testamendiga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev ülalpidamisskohustus, pärandist ilma, on tal õigus nõuda pärijatelt sundosa. Teie poolt esitatud faktide baasil ei loe ma välja, et teie isal oleks olnud ülalpidamiskohtustust oma 2 poja suhtes, keda ei ole lülitatud pärijate ringi. Seetõttu väga üldiselt eeldan, et antud juhul ei ole tegemist nendepoolse õigusega nõuda sundosa. Mis puudutab ema ülalpidamiskohustust, siis ei loe teie poolt esitatud kirjast välja, et see kohustus laienes ka teie isale vaid on teie poolvendade kohustus.