Pärimisõigus


Küsimus: Päritud korteri müük06.04.2011

Tere
2006. aastal suri korteri omanik. Seadusjärgne pärimine toimus 2008. aastal, vana pärimisseaduse järgi. Tänaseni ei ole seda vastu võetud, sest pärija on vanglas. Ta pidi saama 1/4 korterist. 2010. aastal suri teine pärija, kellel oli 3/4 korterist. Nüüd oleksin mina pärija ja tahaksin korteri ära müüa, aga ma ei saa seda teha, kuna mul ei ole 1/4 korteri kaasomaniku luba (ta on endiselt vanglas ja ei saa kirjutada).
Andke palun nõu, kuidas edasi toimida?
Eelmisel omanikul olid ka võlad - kes peab need tasuma?
Vastust ootama jäädes

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Antud asjas kuulub kohaldamisele enne 01.01.2009 kehtinud pärimisseadus kui ka hetkel kehtiv. Loen Teie kirjast, et käesolevaks hetkeks on faktiline olukord selline, kus pärandvaraks olev korter on kaasomandis, kuid teine pärija ei ole oma pärandit vastu võtnud. Märgite, et teine pärija ei ole siiani pärandit vastu võtnud, kuna ta on vanglas. Ainuüksi fakt, et pärija on kinnipidamisasutuses, ei välista tema õigust pärandit vastu võtta. Notaril on pärandi vastuvõtmist võimalik vormistada ka vanglas.

Selgusetuks jääb, keda peate silmas eelmiste omanike all? Kuid, kui olete eelmiste omanikejärgne pärija, siis pärandi vastuvõtmisega lähevad teile, kui pärijale, üle kõik pärandaja õigused ja kohustused. Pärija on kohustatud täitma kõik pärandaja kohustused. Olukorras, kui pärandvarast ei piisa pärandaja kohustuste täitmiseks peab pärija need kohustused täitma oma vara arvel, välja arvatud juhul, kui ta pärast inventuuri tegemist on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, kui on välja kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu (PärS § 130 lg 3).

Soovitaksin teil ühendust võtta teise pärijaga ja uurige palun välja, mis on takistanud pärijat pärandit vastu võtmast. Kui pärijal on tahe pärand vastu võtta, selgitage välja millistel tingimustel ja kuidas konkreetses kinnipidamisasutuses oleks võimalik notaril tulla ja pärandi vastuvõtmine ning muud vajalikud dokumendid vormistada. Võtke ühendust notariga, kes konkreetset pärimisasja on ajanud ja konsulteerige võimalikke lahenduskäike ka notariga.