Pärimisõigus


Küsimus: Kas pärandist loobumise tähtaeg loobuja alanejatele sugulastele algab uuesti ja on 3 kuud?24.05.2012

Kas pärimisest loobumise tähtaeg kehtib korraga kõigi alanevate sugulaste suhtes? Kui vanaonu suri ilma testamenti tegemata ja tema õed loobuvad pärandist, siis kas loobumise tähtaeg ka alanevatele täisealistele sugulastele on 3 kuud? Või kehtib see 3 kuud esimese ringi sugulastele, siis edasi nende täisealistele lastele loobumiseks veel 3 kuud jne, kuni kõik on saanud esitada oma soovi või teatada loobumisest või vastuvõtmisest?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärimisseaduse § 119 lg 1 järgi on pärandist loobumise tähtaeg 3 kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Seega, kui pärima õigustatud isik loobub pärandist ja sellest tulenevalt läheb pärimisõigus edasi teistele pärijatele, on neil pärijatel õigus pärandist loobuda 3 kuud oma pärimisõigusest teada saamisest ehk siis hetkest, kui saadakse teada, et eelnev pärija (antud juhul õed), loobusid pärandist.

Lugupidamisega,
Kairi Pobbul