Pärimisõigus


Küsimus: Kas eluaegne invaliidsuspension võimaldab nõuda sundosa?03.09.2012

Tere,
Pärandajal oli mitu last, kellest üks elab (esimese ringi pärijad). Samuti on pärandajal lapselapsed (teise ringi pärijad). Testamendi järgi pärandatakse kogu vara vaid ühele lapselapsele (teise ringi pärija). Testamendi järgi ei oma õigust pärandile ka täisealine ainuke alles laps (esimese ringi pärija). Samas on pärast testamendi koostamist saanud laps (esimese ringi pärija) eluaegse ivaliidsuspensioni. Kas nimetatud pensionile tuginedes on võimalik nõuda täisealisel lapsel sundosa pärandist? Kui see on võimalik, siis kas see sõltub invaliidsuse raskusest? Pärandajal oma täiskasvanud lapse ees täna hooldamise või ülalpidamise kohustust ei ole, seda ka hetkel ei tee ega ela ka koos temaga. Samas pole laps (esimese ringi pärija) viimased 20-25 aastat töötanud, elab riiklikest abirahadest, tema majanduslik elujärg on üpris halb, kuid omab väikest puuküttega korterit.
Pärandajal teisi esimese ringi pärijaid ja ka abikaasat ei ole. Kõik mainitud lapselapsed on teovõimelised täisealised.
Tänades.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui pärandaja on testamendiga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa pärandist ilma, on alanejal sugulasel, pärandaja vanematel või abikaasal õigus sundosa nõuda pärijatelt vaid siis, kui pärandajal oli surma hetkel sundosa saama õigustatud isiku suhtes perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamise kohustus.

Juhindudes pärimisseaduse § 104 lg-st 1 on sundosale õigus pärima õigustatud alanejal sugulasel, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus.