Pärimisõigus


Küsimus: Kas pärimise korral saab vara pärijate ühisomandiks?13.09.2012

Kui üks abikaasadest sureb testamendita ja esimese ringi pärijateks on abikaasa ja 2 last, kas kogu vara on võimalik kirjutada nende kõigi nimele korraga, ehk kõik oleks kõigi oma? Kas sel juhul tuleb kõigil eraldi maksta mingi suur (äkki oskate öelda kui suur see summa võib tulla ja millest see summa oleneb) notaritasu või jagatakse see summa kolme vahel ära? Küsimus tekkis seetõttu, et kõik pärijad on väga kasina sissetulekuga.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärijatel on võimalik kokkuleppel tasuda notaritasu ja riigilõiv nö teineteise eest, kuid üldsumma ei vähene. Hind oleneb pärandi väärtusest, mida odavamaks te vara hindate, seda väiksem on tasu. Enamasti notar kontrollib, kas tegu on mõistliku hinnaga või mitte.
Kinnisvara on kõigi ühisomand. Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand. Vallasvara on mõistlik pärijatel omavahel ära jagada, vajadusel tuleb teha varade kohta inventuur. Kui vara hulka kuulub nt sõiduauto, siis pärijatel tuleb otsustada, kelle nimel sõiduk registreerida, sest ARK-is arvel olevad sõidukid ei saa registri kohaselt omada mitut omanikku.