Pärimisõigus


Küsimus: Kas matusekulud hüvitatakse linnaosavalitsuse või mingi teise asutuse poolt?20.09.2012

Mu isa suri paar nädalat tagasi. Ta oli abielus naisega, kellega ühiseid lapsi polnud. Nad elasid naise korteris. Kaks aastat tagasi tema naine suri. Nüüd peale isa surma naise õde väidab, et tal on õigus saada selle korteri omanikuks. Kas saab seda kuidagi kontrollida? Naise õde ei taha isegi rääkida matusekuludest. Ma pean ise korraldama matused ja maksma nende eest. Kas matusekulud hüvitatakse linnaosavalitsuse või mingi teise asutuse poolt?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärandaja matuse kulud kannab pärija, arvestades tavasid ning pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. Seega, isegi juhul, kui teie isa pärandist ei jätku tema matusekuludeks, peate need kulud kandma enda arvelt. Kui pärijaid on rohkem kui üks, siis iga pärija kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti.

Pärandaja võib testamendis või pärimislepingus määrata, kes tema matuse kulud kannab. Kui pärija või annakusaaja pärandvarast või annakust ei jätku pärandaja matuse kuludeks, kannavad teised pärijad pärandiosa või annakut ületavad matusekulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega.