Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas käib ühisvara jagamine abielu ajal?20.09.2012

Plaanis on lahku kolida ja samal ajal jagada ära ühisvara - maksaksin abikaasale poole vara väärtusest ja ühisvara muutuks minu lahusvaraks koos eluasemelaenuga. Saadud summa eest ostaks abikaasa endale võlavaba elamispinna. Samas abielu me veel esialgu lahutada ei kavatse, kuid kui asi siiski selleni peaks minema, peaksid varalised suhted olema sellises seisus, et mingit jagamist enam ei oleks vaja.

Mida sellise plaani korral tegema peaks? Olen aru saanud, et uue perekonnaseaduse alusel on notari juures võimalik ühisvara jaotada ka ilma abielu lahutamiseta - kuidas see täpsemalt toimuma peaks ja milliste lepingute alusel? Mille alusel makstakse notaritasu ja riigilõivu - kas vara koguväärtuselt või ainult abikaasalt minule siirduva vara väärtuselt?

Küsimus ka elatuskohustuse kohta sellise skeemi puhul (varalahusus kuid endiselt abielus) - kui abikaasa peaks töö kaotama (mingit haigust ega invaliidsust ei ole), siis kas minul tekib kohustus teda ülal pidada, kuigi me koos ei ela ja ühisvara puudub?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui abikaasadel on varasuhteks varaühisus, siis on seda varasuhet võimalik lõpetada abieluvaralepinguga, mis peab olema notariaalses vormis. Abieluvaralepinguga kehtestavad abikaasad muu seaduses ettenähtud abieluvarasuhte. Teie situatsioonis soovitaksin varalahususe režiimi. Varalahususe korral käsitatakse abikaasasid varalistes suhetes isikutena, kes ei ole teineteisega abielus. Enne vararežiimi muutmist omandatud vara on teil võimalik jagada alates varasuhte lõppemisest ehk abieluvaralepingu sõlmimisest või kohtus. Ma ei laskuks antud hetkel sügavamalt teemasse, kuidas te oma konkreetset vara jagate ja kas ühel või teisel poolel tekib kohustus maksta ühisvara arvelt enamsaadult kompensatsiooni teisele abikaasale, sest see eeldaks sügavamat õiguslikku analüüsi.
Kui abikaasad on varasuhteks valinud varalahususe režiimi, jäävad kehtima abielu üldised õiguslikud tagajärjed.