Pärimisõigus


Küsimus: Kas saan vaidlustada pärimist, kui mulle oli tehtud testament, kuid sain pärandaja surmast teada alles aastaid hiljem?02.10.2012

Minu nimele oli tehtud notariaalne testament 1978.a. Olin eemal ja rändasin ringi ning testamendi tegija suri 1987. aastal. Mina sain sellest surmast teada umbes kolm aastat hiljem. Mida saaksin teha veel tänasel päeval kui saan, sest vara omastas mu isa. Testamendi tegi minu vanaisa, kes kasvatas mind, koolitas, riietas ja ka isal olid äravõetud isaõigused kohtu poolt ja ta maksis mulle alimente kuni käisin koolis.
Lugupidamisega

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Peaksite pöörduma juristi poole täpsete juhiste saamiseks, sisuliselt teil on nõudeõigus tuginedes TsÜS § 155 lg-le 1, mis ütleb pärimisõigusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on 30 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.