Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas toimida, kui pärijad ei ilmu notari juurde?16.04.2011

Pärast tädi surma astusid pärijateks 6 inimest. Nendest kaks on käinud notari juures kolmel korral, kuid neli pärijat ei ilmu kohale. Päritavaks varaks on pangaarve pangas. Notar on kindlaks teinud, kui suures osas keegi pärib. Seaduse järgi peavad pangatoiminguteks pangas kohal olema kõik kuus pärijat, kuid nad ei ilmu ka panka.
Mida teha edasi? Kas pöörduda kohtusse, et pangatoimingud saaks teha iga pärija iseseisvalt?
Kas kohtusse pöördumiseks peab maksma riigilõivu päritavalt summalt või on see riigilõivuta?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat, kuulub pärandvara neile ühiselt ning moodustub pärandvara ühisus. Pärandvara ühisusele ja kaaspärijate vahelistele suhetele kohaldatakse kaasomandi sätteid. Ükski kaaspärijatest ei saa osa konkreetsetest pärandvara hulka kuuluvatest esemetest ja õigustest, vaid osa pärandvara hulka kuuluvate õiguste ja kohustuste kogumist. Pärandvaraga saavad pärijad teha tehinguid üksnes ühiselt.

Pärandvara jagamist võib nõuda iga kaaspärija. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale.
Kui pärandvara jagatakse vaid ühe või mõne kaaspärija nõudel, jätkavad kaaspärijad pärandvarast nendele jääva osa ühist valdamist, kasutamist ja käsutamist. Vähemalt kaks kaaspärijat võivad nõuda, et neile eraldataks ühine pärandiosa, mille valdamist, kasutamist ja käsutamist nad jätkavad kaasomandi kohta käivate sätete alusel.

Juhul, kui olete situatsioonis, kus 4 pärijat ei teosta oma õigusi ja ei tule pärima, siis saate oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse ja nõuda pärandvara jagamist.