Pärimisõigus


Küsimus: Kas nõukogude ajal tehtud testament kehtib?06.04.2011

Tere,
Ema poolt on nõukogude ajal tehtud notariaalne testament.
Kas see on kehtiv või peab tegema uue?
Kui palju ma pean maksma, kui olen pärinud maja?
Kas minu vennal on peale ema surma pärimisõigus, kui testamendi järgi olen pärijaks mina?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Üldreeglina kehtib notariaalne testament seni, kuni seda ei muudeta või ei tühistata. Notariaalse testamendi kehtivus ei ole johtuv sellest, kas testament on vormistatud nõukogude ajal või on seda tehtud hiljuti. Hindamaks, kas teie ema poolt tehtud testament on kehtiv, peab testamendiga tutvuma.

Maja pärimise korral olenevad notaritasud vara väärtusest. Kui ema on testamendiga, mis on kehtiv, määranud Teid ainupärijaks, siis see on olnud Teie ema viimane tahe ja sellisel juhul olete teie ainupärija.