Pärimisõigus


Küsimus: Kinnisasi seoses pärandiga14.04.2011

1) Peale ema surma saime pärandi (vanemad olid seaduslikult abielus). Isale oli abielu ajal testamendiga pärandatud oma isa talu, millel on kaks elamut. Üks maja (vana maja) on pooleks teise perekonnaga ning uue maja ehitas vanaisa oma eluajal. Mõlemad hooned olid testamendi alusel kirjutatud minu isale. Kui Eestis oli taludele nimepanemine, tekis olukord, kus oleks lähestikku tekkinud kaks ühenimelist talu. Segaduse vältimiseks ei lubatud eri perekondadel ühesugust nime kinnistusraamatusse kanda. Sellest tulenevalt pani vana maja ühe poole perekond talule uue nime ning minu isa, kui teise poole omanik, oli sellega nõus. Nüüd aga tekkis pärandi jagamisel arusaamatus. Isale tekkis abielu jooksul vana talu 1/2 osa, millele ei ole maad juurde arvatud ning selle maja väärtuseks pandi 6391 eurot ja arvutati muidugi riigi poolt ka vastav pärandi tasu.

2) Kas testamendiga saadud talu eest peab Eesti riigis topelt maksma, kuna vahepealse nimemuutusega tekkis ühe talukoha peale kaks erinimelist talu.

3) Testamendiga saadud varale on ju ainuõigus pärandi saajal ja see ei lähe ühisvarasse. Kuidas peaks kinnistusraamatu kannet muutma, et need nn talu elamud kuuluksid uuesti kokku?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Teie küsimus on väga mitmetahuline ja kahjuks ei ole see kohati üheselt mõistetav.

Küsite: Kas testamendiga saadud talu eest peab Eesti riigis topelt maksma, kuna vahepealse nimemuutusega tekkis ühe talukoha peale kaks erinimelist talu?
Austatud küsija, mida peate silmas topelt maksmise all? Eelnevalt märkisite, et kinnistati kaks erinimelist kinnistut. Asjaolu, et teie isa päris hooned, ei välista seda, et hilisemalt moodustati kaks eraldiseisvat katastriüksust, kus isale pärandatud hooned asuvad eraldiseisvatel kinnistutel.
Kui on tegemist kahe eraldiseisva kinnistuga, siis registrikande muudatuste eest tuleb tasuda iga kinnistu eest eraldi.

Ühisvara hulka ei loeta pärimise teel saadud vara. Selline vara kuulub tõepoolest pärija lahusvara hulka.

Soovite teada, kuidas peaks kinnistusraamatu kannet muutma, et need nn talu elamud kuuluksid uuesti kokku?
Jällegi, kuna küsimuses esitatud andmetest ei selgu kõiki asjas olulisena tunduvaid fakte, siis eelduslikult, kui on tegemist 2 eraldiseisva kinnistuga, on võimalik selliseid kinnistuid vastavalt AÕS § 54 omaniku soovil ühendada üheks kinnisasjaks. Kinnisasjade ühendamisel jäävad kinnistusraamatusse kantud õigused kehtima. Juhul, kui õiguste endisel kujul kehtimajäämine ei ole võimalik, jäävad kinnistusraamatusse kantud õigused kehtima vastavalt puudutatud isikute notariaalselt tõestatud kokkuleppele. Kinnisasjade ühendamise korral laienevad ühendatud kinnisasju koormanud asjaõigused kogu tekkinud kinnisasjale.

Soovitaksin teil kindlasti lõpliku lahendi leidmiseks ja nõu saamiseks pöörduda advokaadi või notari poole.