Pärimisõigus


Küsimus: Millal tuleks alustada pärimismenetlust?06.04.2011

Tere,
Kuna ema ei teinud enne surma testamenti, siis toimub pärimine seadusejärgse pärimise alusel. Hetkel on surmast möödunud 2 kuud. Sooviksin teada tähtaega, millal hiljemalt tuleks alustada notari juures pärimismenetlust?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärijal on õigus pärand vastu võtta või sellest loobuda. Eeldatakse, et pärija tahab pärida.

Selleks, et pärijaks saada, ei pea midagi aktiivselt tegema, vaid aktiivne tuleb olla, et pärandist loobuda. Kui soovite pärandist loobuda, siis hiljemalt 3 kuu möödumisel hetkest, mil pärija sai teada või pidi teada saama pärandaja surmast, tuleb pöörduda notarisse ja notariaalse avalduse alusel pärandist loobuda. Kui pärija ei ole kolme kuu jooksul pärandaja surmast teada saamisest loobumisavaldust teinud, loetakse, et pärija on pärandi vastu võtnud.

Pärimise vormistamiseks tuleb pöörduda notari poole. Kuigi pärand läheb pärijale üle automaatselt, on pärimisõiguse tõendamiseks vaja pärimistunnistust. Pärimistunnistuse väljastab notar pärast seda, kui ta on kindlaks teinud kogu pärijate ringi ning pärijate pärimisõigus ja selle ulatus on piisavalt tõendatud. Pärimistunnistuse saamiseks tuleb esitada notarile avaldus pärimismenetluse algatamise kohta.