Pärimisõigus


Küsimus: Pärandist loobumine14.04.2011

Tere,
Tädi elas välismaal, pärijad on nüüdseks surnud vennad-õed.
Seega on pärijad nende lapsed. Pärandiks on korter Eestis ja rahalised säästud Soomes. Soovin pärandist loobuda.
Kas minu loobumisel läheb pärimine edasi minu lapsele?
Kas on võimalik loobuda nii, et see pärand ei puudutaks minu peret?
Kas on võimalik loobumist vormistada Eestis?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Vastavalt Rahvusvahelise Eraõiguse Seadusele (RES) § 24 kohaldatakse pärimisele pärandaja viimase elukohariigi õigust. Kui pärand on avanenud välismaal ja pärimisele kohaldatakse Eesti seadust, esitatakse avaldus Eesti notarile. Kui pärandaja viimane elukoht oli välisriigis, viib Eesti notar pärimismenetluse läbi Eestis asuva vara suhtes (PärS § 165 lg 2). RES § 18 kohaldatakse asjaõiguse tekkimisele või lõppemisele selle riigi õigust, kus asi asus asjaõiguse tekkimise või lõppemise ajal. Pärandist loobumise avalduse võib tõestada iga notar. Mis puutub Soomes asuvaid sääste, siis nendele kohaldub Soome seadusandlus. Vastavalt PärS § 119 on pärandist loobumise ajaks 3 kuud alates ajast, mil pärija sai teada või pidi teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Kui pärima õigustatud isik loobub pärandist, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist. Seega teie laps, kui teie laps on alaealine. Kui vanem on loobunud pärandist, loetakse, et ka alaealine laps ei päri.