Pärimisõigus


Küsimus: Testamenti pole, kes on pärijad?28.04.2011

Mu vanemad surid hiljuti. Testament jäi neil tegemata, kuid nende maakohta jäi maja. Ise ma seal ei ela. Tahtsin teada, et mis sellega saab, kas riik võtab maja ära või läheb see laste vahel jagamisele?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
kui pärandaja ei ole teinud kehtivat testamenti ega pärimislepingut, on tegemist seadusjärgse pärimisega (PärS § 10 lg 1). Seadusjärgseteks pärijateks on pärandaja abikaasa ja esimese-, teise- või kolmanda järjekorra seadusjärgsed pärijad. Esimese järjekorra pärijateks loetakse pärandaja alanejaid sugulasi ehk lapsed ja lapselapsed jne. Teise järjekorra seadusjärgsed pärijad on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased ning kolmanda järjekorra pärijateks loetakse pärandaja vanavanemaid ja nende alanejaid sugulasi.

Kui lapsed ei ole pärandist loobunud, siis läheb pärandvara nende vahel jagamisse. Pärija võib pärandist loobuda kolme kuu jooksul alates hetkest, kui pärija sai teada või pidi teada saama pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest Pärs § 119 lg 1. Kui pärijal puuduvad seadusjärgsed pärijad või kui kõik seadusjärgsed pärijad on loobunud pärandist, on seadusjärgseks pärijaks pärandi avanemise koha kohalik omavalitsusüksus.