Pärimisõigus


Küsimus: Testamendi vaidlustamine09.05.2011

2009. aasta juulis suri ära minu naaber, kes tegi testamendi minule. Eelnevalt oli ta teinud 2006. aastal testamendi kohalikule sotsiaaltöötajale. Oma viimase testamendiga tühistas eelmise testamendi. Nüüd poolteist aastat hiljem algatasin mina koos pärandaja abikaasaga pärimismenetluse. Pärimismenetluse ajal suri pärandaja abikaasa s.t. kaaspärija. Nüüd esitas kohalik sotsiaaltöötaja avalduse pärimisasja pikendamiseks. Soovin teada, mis saab edasi? Kui minule tehtud testamendi vaidlustamiseks kohtusse ei ole pöördutud, kas pärimismenetlus peatatakse ikkagi, vöi saan ma määratud tähtpäeval pärimistunnistuse kätte.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Lugupeetud küsija,
kui teie testament oli kehtiv, siis teoreetiliselt peaks pärimine toimuma pärandaja viimase tahte järgi. Kahjuks jäävad teie küsimuses paljud momendid üheselt mõistetamatuks. Soovitan teil konkreetsema vastuse saamiseks pöörduda notari poole, kelle juures pärimismenetlust alustasite.