Pärimisõigus


Küsimus: Mida toob võimalikule pärijale kaasa testamendi puudumine?03.05.2011

Mul on hooldada 86-aastane onu (minu ema vend). Minu ema on surnud (rohkem õdesid-vendi tal pole) ja ka onu vanemad on surnud. Naist ja lapsi tal pole. Testamenti ta pole mulle teinud, eeldades, et olen tema ainuvõimalik pärija.
Kas seadusjärgse pärimise või testamendijärgse pärimise vahel on erinevus kuludes - riigilõiv ja muud maksud?
Kas onu surma korral laieneb pärimisõigus ka minu abikaasale või minu täisealistele lastele?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Seadusjärgse ja testamendijärgse pärimise kulude einevust riigilõivu või muude maksude osas ei ole. Pärimisõigus läheks üle teie täisealistele lastele, kui teie loobuksite pärandist. Peale teie pärandist loobumist asuvad teie lapsed teie asemel pärima. Abikaasa pärib teie järgi vastavalt pärimisseadusele teie surma korral.